خدمات بالابر بهران

نمونه کار ها

ریل T

ریل T

الکتروموتور

الکتروموتور

تابلو فرمان اسانسور

تابلو فرمان اسانسور

 پمپ اسکرو بی صدا

پمپ اسکرو بی صدا

بالابر انبار
بالابر کارگاهی
بالابر باری
برد بالابر

برد بالابر

بالابر باری
بالابر باری
بالابر باری